Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

AIESEC i VTŠ potpisali sporazum o saradnji

U prostorijama naše Škole potpisan je novi sporazum o saradnji između AIESEC Lokalnog komiteta Subotica sa sedištem u Beogradu i Visoke tehničke škole strukovnih studija. AIESEC je internacionalna organizacija koja okuplja mlade ljude širom sveta i omogućuje im da razviju svoj liderski potencijal kroz volonterska i stručna iskustva u inostranstvu, kao i kroz uključivanje u različite projekte koje organizuje.

aiesec