Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

CEEPUS novosti

U okviru međunarodnog CEEPUS programa razmene profesora i studenata, profesor Visoke tehničke škole strukovnih studija Zoltan Pap je bio gost Eötvös Loránd Univerzitetu (ELTE) u Budimpešti. Posetu je iskoristio za ostvarivanje kontakata sa profesorima ovog univerziteta.