Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

CEEPUS novosti

U okviru međunarodnog CEEPUS programa razmene profesora i studenata, profesor Visoke tehničke škole strukovnih studija Zoltan Pap je bio gost Eötvös Loránd Univerzitetu (ELTE) u Budimpešti. Posetu je iskoristio za ostvarivanje kontakata sa profesorima ovog univerziteta.