Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

CEEPUS novosti

U okviru međunarodnog CEEPUS programa razmene profesora i studenata, profesori Visoke tehničke škole strukovnih studija Zlatko Čović i Mikloš Pot su bili gosti Tehničkog univerziteta u Košicama (Technická univerzita v Košiciach, TUKE) u Slovačkoj.

Posetu su iskoristili za ostvarivanje kontakata sa profesorima ovog univerziteta kao i za razgovor o mogućoj saradnji.