Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

CEEPUS predavanje

Visoku tehničku školu, posetila je dr Izolda Popa-Miler, profesorica Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta Sapientia iz Turgu Mureša u Rumuniji, u okviru CEEPUS međunarodnog programa za razmenu nastavnika i studenata. Profesorica je studentima održala predavanje pod naslovom Mikro i makro geometrijska odstupanja u oblasti mašinskog merenja.