Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Dodela diploma studentima generacije na studijskim programima za školsku 2023/2024 godinu

Danas je u prizemlju naše Škole održana mala svečanost na kojoj su dodeljene diplome studentima generacije na studijskim programima za školsku 2023/2024 godinu.

Izbor studenta generacije i studenata generacije na studijskim programima Škole, vrši se na osnovu Pravilnika o izboru studenta generacije i izboru studenata generacije na studijskim programima. Na osnovu ostvarenih bodova prema tom pravilniku, studenti generacije na studijskim programima za školsku 2023/2024 godinu su sledeći studenti:

1. Aron Tot - student generacije na studijskom programu Elektrotehnika
2. Emili Čović - student generacije na studijskom programu Informatika
3. Sandra Mešković - student generacije na studijskom programu Inženjerski menadžment
4. Bence Gazdag - student generacije na studijskom programu Mašinstvo
5. Tamaš Blaško  - student generacije na studijskom programu Mehatronika

Student generacije Škole za 2023/2024 školsku godinu je: Tamaš Blaško.

Čestitamo im i želimo im uspešan nastavak akademske i poslovne karijere.

\