Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Erasmus Credit Mobility

Objavljena su mesta za studentsku mobilnost u okviru Erasmus Credit Mobility programa za zimski
semestar školske godine 2019/2020. Detaljnije informacije možete videti pod opcijom „Mobility“ na
sajtu škole. Rok za prijavu je 20.03.2019. godine. Studenti koji dobiju Erazmus+ stipendiju imaće priliku
da provedu ceo zimski semestar na univerzitetu Nojman Janoš (John von Neumann) u Kečkemetu,
Mađarskoj (postoji mogućnost nastave na engleskom i mađarskom jeziku). Svi položeni ispiti se po
automatizmu priznaju na VTŠu. Prijave na engleskom jeziku pošaljite na adresu slivia@vts.su.ac.rs ili
mobility@vts.su.ac.rs