Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

EVIDENCIJA LETNJEG SEMESTRA

Evidencija letnjeg semestra traje od 29.05.2023. do 09.06.2023. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak:

Uplata troškova evidencije semestra u iznosu od 1000,00  rsd na račun škole (izgled uplatnice definisan je za svakog studenta u servisu elektronska referada – brojindeksa02).
2. Generisanje semestarskog lista u servisu elektronska referada (opcija Evidencija semestra) za sve predmete koji su slušani tokom semestra (bez obzira na to da li je stečen uslov za polaganje ispita ili ne).

3. Ocenjivanje nastavnika elektronskim putem od 23.05.2023. do 03.06.2023. godine (ocena se vrši na internetu preko stranice: https://eref.vts.su.ac.rs/ u meni-u "anketa".

Evidenciju semestra je moguće obaviti  elektronskim putem.
Elektronskim putem: student treba odštampani i potpisani semestralni
list da skenira i pošalje na sledeći e-mail:
evidencija.semestra@vts.su.ac.rs
Skrećemo pažnju studentima, koji će elektronskim putem obaviti
evidenciju, da tokom letnjeg semestra jednom prilikom treba da se jave
u referadi zbog upisa letnjeg semestra u indeks.

Za evidenciju semestra nije neophodno lično prisustvo, jedan student može odraditi za više studenta, po sledećim terminima:

I i  II. GODINA: 29. maja, do 02. juna 2023. god. 

III. GODINA: od 05. do 09. juna 2023. god. 
 

U referadi predati odštampani i potpisani semestralni list i priložiti indeks (u indeks nije potrebno imati sve potpise ali je potrebno upisati sve predmete koje je student slušao (kod “Upisane ..... godine studija”), status predmeta, ESPB bodove i broj časova u toku godine).  Nakon elektronske provere o izvršenoj uplati, preuzetom semestralnom listu, studentska referada pečatom u indeksu potvrđuje da je semestar evidentiran.

Skrećemo pažnju studentima da se pridržavaju predviđenih datuma.