Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

EVIDENCIJA LETNJEG SEMESTRA

Evidencija letnjeg semestra traje od 22.05.2024. do 05.06.2024. godine i obavlja se elektronskim putem. Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.
Postupak:
1.    Uplata troškova evidencije semestra u iznosu od 1000,00 RSD na račun škole. Izgled uplatnice definisan je za svakog studenta u servisu elektronska referada – brojindeksa02.
2.    Ocenjivanje nastavnika elektronskim putem od 22.05.2024. do 05.06.2024. godine. Ocenjivanje se vrši na internetu preko stranice: https://eref.vts.su.ac.rs/ u delu menija „Anketa“.
3.    U indeksu je potrebno upisati sve predmete koje je student slušao (kod „Upisane ..... godine studija“), status predmeta, ESPB bodove i broj časova u toku godine. Nije potrebno imati potpise profesora za upisane predmete.
4.    Generisanje semestarskog lista u servisu elektronska referada (opcija Evidencija semestra) za sve predmete koje je student slušao tokom semestra, bez obzira na to da li je stečen uslov za polaganje ispita ili ne.
5.    Student treba da odštampa, i potpiše semestralni list, a zatim da ga skenira i pošalje na sledeći e-mail: evidencija.semestra@vts.su.ac.rs

Upis letnjeg semestra u indeks izvršiće se tokom upisa u školsku 2024/25 godinu.