Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Kompanija "ICBTech" je dodelia nove stipendije našim studentima

Kompanija "ICBTech" je dodelila nove stipendije našim studentima. Stipendije su dobili studenti Armin Salai, student prve godine informatike i Balaž Farkaš student treće godine Informatike. “ICBTech” je jedna od prvih IT kompanija koja je pokrenula programe stipendiranja za studente Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Ovo je još jedan dokaz da su kompanije prepoznale potencijal i talenat naših studenata. Čestitamo im!