Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Licence za programe kompanije JetBrains

Studenti i profesori naše Škole su i ove godine u mogućnosti da dobiju licence za koriščenje programa kompanije JetBrains u okviru edukacionog paketa. Potrebno je da ispunite obrazac na sajtu https://www.jetbrains.com/shop/eform/students. Za ovo obavezno treba da koristite vaše VTŠ email naloge (brojindexa@vts.su.ac.rs) i da preko Webmaila aktivirate vaše licence kada vam bude bio poslat aktivacioni link. Jedna licenca važi sa sledeće programe:  AppCode, CLion, DataGrip, dotCover, dotMemory, dotTrace, GoLand, IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, PyCharm, ReSharper, ReSharper C++, Rider, RubyMine i WebStorm.