Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

LinkedIn profil VTŠ

Poštovani sadašnji i bivši studenti, naša Škola je odnedavno kreirala profil Visoka tehnička škola strukovnih studija - Subotica na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn. U cilju korišćenja potencijala koje ova mreža pruža, jačanja profila i privlačenja novih pratilaca, molimo Vas da izaberete https://www.linkedin.com/school/visoka-tehni-ka-kola-strukovnih-studija kao ustanovu gde studirate ili ste studirali.

Alumni tab na LinkedIn stranici škole pruža uvid o alumniju škole, kao i pristup detaljnijim profesionalnim profilima koje su podelili. Nalazi se u navigaciji sa leve strane.

U kartici Alumni možete:

- Videti šta su alumni iz vaše oblasti postigli nakon diplomiranja i steći osećaj koje sve mogućnosti vam se pružaju;

- Identifikovati alumnije u vašoj oblasti i obratiti im se za njihovu stručnost u industriji i karijerne mogućnosti;

- Saznati o prilikama za posao i partnerstvima za mentorstvo.

Hvala Vam na odvojenom vremenu!