Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Manifestacija "International Week"

Predstavnik Visoke tehničke škole strukovnih studija je učestvovao na manifestaciji "International Week" u organizaciji Tehničkog Fakulteta u Klužu (Cluj Napoca), Rumuniji, 13-14. novembra. Na sastanku su bili prisutni i predstavnici visokoškolskih ustanova iz Nemačke, Španije, Portugalije, i Poljske. Među ostalog, teme razgovora su bile međunarodna saradnja, i razmena studenata i profesora.