Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Marton Aron Szakkollégium

Studenti naše Škole, Rihard Benčik (mehatronika), Mikloš Mesaroš (mašinstvo) i Danijel Vojnić Hajdu (mehatronika) dobili su stipendiju „Marton Aron Szakkollégium“ za 2018/19 školsku godinu, pomoću koje dobijaju stručnu podršku Etveš Lorant Univerziteta za izradu tehničko-naučnog projekta.

Čestitamo im i želimo uspešan rad.