Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Naši studenti u poseti JKP Vodovod i Kanalizacija

Studenti završne godine studija Visoke tehničke škole u ​​Subotici posetili su fabriku JKP Vodovod i kanalizacija u Subotici. Svrha posete je upoznavanje studenata sa ovde dostupnim sistemima i uvid u teorijsko znanje stečeno u praksi. Kroz mnoštvo savremene opreme vodovoda, studenti su mogli da se upoznaju sa radom i upravljanjem senzora, aktuatora, PLC kontrolera. Pored visoko automatizovanog procesa, još uvek postoje mesta koja zahtevaju ljudsko prisustvo.Studenti su imali mogućnost da vide raznolikost senzora koji se koriste i njihove potencijalne upotrebe u stvarnom životu.