Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Novi industrijski robot za potrebe edukacije

Visoka tehnička škola strukovnih studija je nabavila novi industrijski robot, marke Fanuc, za potrebe edukacije. Zahvaljujući ovoj nabavci, našoj Školi se otvaraju i nove mogućnosti za saradnju sa kompanijama iz ove oblasti.