Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Novosti o PUNTE projektu

Između 22. i 24. avgusta na VTŠ je održan međunarodni projektni sastanak u okviru PUNTE projekta, (Poly-Universe in Teacher Training Education, 2020-1-HU01-KA203-078810, Erasmus+ programme, Strategic Partnerships for higher education). Na sastanku su pored učesnika sa naše škole, prisustvovali i partneri iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Austrije, Finske i Portugalije. Na sastanku se diskutovalo o izazovima sa kojim se učesnici projekta suočavaju tokom rada na projektu. Učesnici su vreme provedeno u Subotici i na VTŠ iskoristili i za učvršćivanje i produbljivanje partnerskih veza.