Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Novosti o PUNTE projektu

Između 25. i 26. avgusta je održan međunarodni projektni sastanak u okviru PUNTE projekta, (Poly-Universe in Teacher Training Education, 2020-1-HU01-KA203-078810, Erasmus+ programme, Strategic Partnerships for higher education). Sastanak je održan u Egeru i Sokolji (Mađarska). Na sastanku su pored učesnika sa naše škole, prisustvovali i partneri iz Mađarske, Rumunije,  Slovačke, Austrije, Finske i Portugalije. Na sastanku su svi partneri prezentovali njihove aktivnosti i rezultate u vezi projekta