Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

OBAVEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE KOJI ŽELE DA POHAĐAJU PRIPREMNI KURS

 

Pripremni kurs iz MATEMATIKE održaće se 18., 19., 20., i 21.06.2018. godine:

- sa početkom u 800 časova za kandidate koji će slušati na srpskom jeziku; i

- sa početkom u 1130 časova za kandidate koji će slušati na mađarskom jeziku.

RASPORED KURSA - MATEMATIKA

 

Pripremni kurs iz OSNOVA RAČUNARSTVA, održaće se dana 11., 12., 13., i 14.06.2018., godine:

- sa početkom u 800 časova

RASPORED KURSA - OSNOVI RAČUNARSTVA

Pripremni kurs iz OPŠTE KULTURE, se ne organizuje.

 

Naknada za pripremni kurs je 4.000,00 dinara.

 

Ukoliko kandidat želi da pohađa oba pripremna kursa (što se utvrđenim rasporedom omogućava), naknada se ne povećava i za oba pripremna kursa iznosi ukupno 4.000,00 dinara.

 

Uplatu izvršiti na žiro račun Škole broj: 840-526666-66 - poziv na broj 10-2017, i dokaz o uplati doneti prvog dana pohađanja kursa (uplatnica se predaju nastavniku koji drži kurs). Prisustvo na kursu uz ličnu kartu.

 

уплатилац

МАРКО МАРКОВИЋ

 

сврха уплате

НАКНАДА ЗА ПРИПРЕМНИ КУРС

 

прималац

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

 

 

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра

плаћања валута износ

189

 

 

DIN

 

 

=4.000,00

 

рачун примаоца

840-526666-66

 

 

модел и позив на број (одобрење)

 

 

 

10-2018