Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE, KOJI USLED PANDEMIJE IZAZVANE VIRUSOM COVID-19, NE MOGU PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA U PROSTORIJAMA ŠKOLE

Obaveštavaju se studenti, koji usled pandemije izazvane virusom COVID-19, ne mogu
pristupiti polaganju ispita u prostorijama Škole, da iste mogu polagati u posebnom terminu,
koji će naknadno biti zakazan u periodu od 08. do 12. marta 2021. godine.
Da bi ovo pravo iskoristili, studenti su dužni da:
- dostave spisak predmeta koje nisu bili u mogućnosti da polažu,
- imaju prijavljene ispite iz datih predmeta u terminu kada nisu moguli pristupiti polaganju ispita,
- dostave dokaz o sprečenosti u datom periodu (meru određivanja karantina ili slični dokaz).
Dokumentaciju studenti dostavljaju na adresu: office@vts.su.ac.rs