Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

ODLUKA O POSTUPKU ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

Postupak odbrane završnog rada, odvija se u potpunosti u skladu sa aktima Škole, ali uz obavezno poštovanje sledećih mera koje imaju za cilj zdravstvenu bezbednost zaposlenih i studenata:

  • Odbrana se odvija uz prisustvo isključivo članova komisije i kandidata,
  • Svi prisutni moraju imati odgovarajuću zaštitnu opremu (zaštitna maska),
  • Svi prisutni moraju da održavaju odgovarajuću socijalnu distancu (2m),
  • Nakon odbrane završnog rada nije dozvoljeno organizovanje zakuske.