Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Parkiranje ispred škole

Škola na ulici (NE na kolovozu) za potrebe studenata obezbeđuje 10 parkirnih mesta. Ključevi od ovih parkinga, mogu se uzeti na porti.

Molimo studente da ukoliko u školu dolaze biciklom ili motociklom, iste parkiraju u dvorištu škole. Parkiranje automobila studenata u dvorištu škole NIJE DOZVOLJENO.

Studenti koji ulaze u dvorište škole biciklom ili motorom, mogu da preuzmu i da zaduže karticu za rampu, u biblioteci škole. Karticu koristi samo student koji se zadužuje. Kartica se vraća školi po diplomiranju ili ispisivanju iz škole.