Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Parkiranje ispred škole

Škola na ulici (NE na kolovozu) za potrebe studenata obezbeđuje 10 parkirnih mesta. Ključevi od ovih parkinga, mogu se uzeti na porti.

Molimo studente da ukoliko u školu dolaze biciklom ili motociklom, iste parkiraju u dvorištu škole. Parkiranje automobila studenata u dvorištu škole NIJE DOZVOLJENO.

Studenti koji ulaze u dvorište škole biciklom ili motorom, mogu da preuzmu i da zaduže karticu za rampu, u biblioteci škole. Karticu koristi samo student koji se zadužuje. Kartica se vraća školi po diplomiranju ili ispisivanju iz škole.