Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Poklon kompanije Rohde & Schwarz

Kompanija Rohde & Schwarz, poklonila je školi savremeni osciloskop.

Osciloskop RTM2034 kompanije Rohde & Schwarz, deo serije RTM2000, je
stoni osciloskop sa maksimalnom širinom opsega od 350 MHz. Osciloskop
ima 4 analogna kanala i radi na namenskom ugrađenom operativnom sistemu.
Pored merenja analognih signala, osciloskop ima ugrađene matematičke
operacije (moguće je sabirati, oduzimati, množiti i deliti kanale
međusobno), kao i vršiti brzu Furijeovu transformaciju nad ulaznim
signalima.
Uređaj poseduje mogućnost priključenja dodatnog monitora putem DVI
video porta, a uz to je sposoban da komunicira sa drugim računarskim
sistemima putem ethernet i usb portova.