Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Poseta delegacije univerziteta Neumann János - John von Neumann

Delegacija univerziteta Neumann János - John von Neumann (Mađarska), posetila je našu ustanovu. Teme o kojima smo razgovarali bile su saradnja na projektima, razmena studenata, organizovanje zajednickih predmeta.