Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Povelja za odličnu saradnju

Naša Škola je dobila povelju od Tehničkog fakulteta sa Univerziteta u Segedinu za odličnu saradnju i stručnu podršku tokom niza godina.