Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Pravni fakultet i VTŠ potpisali sporazum o saradnji

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe i Visoka tehnička škola strukovnih studija potpisali su danas sporazum o saradnji, koji će ovim visokoškolskim ustanovama omogućiti zajedničko učešće na budućim projektima, a njihovim studentima brojne nastavne i vannastavne aktivnosti. Ispred naše Škole potpisivanju sporazuma su prisustvovali prof. dr Igor Fürstner i prof. dr Zlatko Čović.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe do sada je zaključio mnoge sporazume o saradnji, među kojima je i onaj sa Gradom Subotica, podsetio je Srđan Cvijanović, menadžer ove visokoškolske jedinice u Subotici, istakavši da je današnji sporazum prvi ovakve vrste, s obzirom na to da Pravni fakultet nikada ranije nije ostvario saradnju sa drugom visokoškolskom ustanovom.

Za gotovo šest decenija, koliko postoji Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici, ova visokoškolska ustanova ostvarila je brojne saradnje sa drugim institucijama, ali i sa industrijom, posredstvom koje studenti mogu da pronađu praksu i zaposlenje u toku ili po završetku studija. Prema rečima prof. dr  Igora Fürstnera, direktora VTŠ-a, ovo je prvi put da škola potpisuje sporazum sa visokoškolskom ustanovom iz privatnog sektora.

https://www.subotica.com/vesti/pravni-fakultet-i-vts-potpisali-sporazum-o-saradnji-id33443.html

https://www.subotica.com/fotografije/pravni-fakultet-potpisivanje-saradnje-pravnog-fakulteta-i-vts-id73368.html