Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Predavanje o mogućnostima talentovanih studenata

Predstavnik Fondacije za talentovane (Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány), Laslo Petri, održao je predavanje na temu kakve mogućnosti stoje na raspolaganju talentovanim studentima Visoke tehničke škole. Događaj je ispratio veliki broj zainteresovanih studenata. Više informacija o ovome možete naći na sledećem linku https://kmta.hu/, a slike videti ovde.