Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Predstavnici naše Škole na Festivalu nauke u Kuli

Predstavnici naše Škole su bili na 2. Festivalu nauke koji je održan u STŠ „Mihajlo Pupin“ Kula.

\