Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Predstavnici naše Škole su bili na ML konferenciji i radionici

Studenti i profesori naše Škole su učestvovali na radionici i konferenciji Machine Learning Conference koja je održana 18., 19. i 20. maja u Subotici i na Paliću. Želimo da se zahvalimo ogranizatorima koji su omogućili učešće naših predstavnika.