Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Predstavnici naše Škole na 18. VMTDK konferenciji

Na 18. VMTDK konferenciji (Naučna konferencija vojvođanskih studenata na mađarskom jeziku) koja je održana u Novom Sadu naša Škola je imala predstavnike među studentima. Studenti Aurel Molnar i Alex Boršić su predstavili svoje radove iz različitih naučnih oblasti. Profesori Robert Pinter, Mikloš Pot i Livia Szedmina su pomagali rad komisija ove konferencije.