Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prva konferencija prekograničnog IPA projekta RILIAM I-4.0

Prva konferencija prekograničnog IPA projekta RILIAM I-4.0 biće održana 1. jula. Projekat je nastavak već uspešnog projekta RILIAM, koji uglavnom pomaže kompanijama za industrijsku automatizaciju da uče o savremenim tehnologijama. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici je glavni nosilac projekta, dok su Univerzitet u Segedinu, Poslovni inkubator iz Subotice i Privredna komora županije Čongrad drugi partneri na projektu.

Na konferenciji će se predstaviti predstavnici uključenih kompanija i projektni partneri. Projekat je započeo 01.02.2021, a završiće se 01.07.2022.