Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Raspisuju se izbori za članove Studentskog parlamenta Škole

Studentski parlament Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, je dana 06.04.2022. godine, doneo

                                                           ODLUKU

Raspisuju se izbori za članove Studentskog parlamenta Škole.

Bira se 11 članova i mandat traje dve godine.Prijave traju od 11.04.2022. do 22.04.2022. godine.

Studenti koji žele da podnesu prijavu za izbor u Stud.parlament,  treba da pošalju na mail (davidelek267@gmail.com), sledeće podatke: ime i prezime, studijski program, godina studija u školskoj 2021/2022. godini i broj indeksa.

   Predsednik Stud.parlamenta David Elek, s.r.