Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Raspored predavanja za specijalističke studije u letnjem semestru

Nastava se održava petkom i subotom. Petkom nastava počinje u 15.30h a subotom u 9h. Molimo studente da nastavnike sačekaju u auli škole.


dr Laslo Gogolak
Predmet: Projektovanje namenskih mehatronskih sistema
petak: 9. mart, 16. mart u 15.30h
subota: 12. maj u 9h


 

dr Peter Odri
Predmet: Ugnježdena robotika
subota: 10. mart, 17. mart, 14. april u 9h

 

dr Eva Pataki
Predmet: Osnovi ekonomije
petak: 23.mart, 13. april, 20. april u 15:30h


 

dr Zoran Anišić
Predmet: Menadžment proizvoda
subota: 21. april u 9h
petak: 27. april, 11. maj u 15.30h

 

dr Imre Nemedi
Predmet: Nekonvencionalne tehnologije i uređaji
subota: 28. april, 19. maj, 2. jun u 9h

RASPORED