Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Saradnja sa Tehničkom školom iz Sombora

Na sastanku sa predstavnicima Tehničke škole iz Sombora, dogovoreno je da će dve ustanove sarađivati na polju obrazovanja i razvoja.