Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Sastanak sa predstavnicima kompanije MINI PANI doo

U prostorijama naše Škole održan je sastanak sa predstavnicima kompanije MINI PANI doo. Kompanija MINI PANI doo je izrazila veliko interesovanje za novoosnovanu Regionalnu inovacionu laboratoriju zа industrijsku automatizaciju i mehatroniku. Tokom sastanka dogovoreni su prvi koraci u mogućoj saradnji. Ispred kompanije MINI PANI doo prisutni su bili: Jászberényi Antal (stručni konsultant), Franjo Bedeković (inženjer za industrijska postrojenja) i Čaba Elek (elektroinženjer).