Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Sastanak sa predstavnicima kompanije Tatravagonka Bratstvo

U prostorijama naše Škole održan je sastanak sa predstavnicima kompanije Tatravagonka Bratstvo. Na ovom sastanku su dogovoreni modeli buduće saradnje.