Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Sastanak sa predstavnicma kompanije Norma Group

Danas je u prostorijama naše Škole održan sastanak sa predstavnicima kompanije Norma Group koja u Subotici posluje u okviru Industrijske zone Mali Bajmok. Tokom sastanka razgovaralo se o mogućim oblicima saradnje između dve ustanove. Ispred kompanije Norma Group prisutne su bile Katarina Vukmanov, rukovodilac ljudskih resursa i Milica Maksimović, кoordinator za obuke i razvoj.