Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Sastanak za predstavnikom Ekonomskog fakulteta u Subotici

U prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici održan je radni sastanak sa predstavnikom Ekonomskog fakulteta u Subotici. Cilj sastanka je bio da se definišu koraci u intenziviranju saradnje između dve ustanove. Ispred Ekonomskog fakulteta prisutan je bio dr Vuk Vuković, docent i prodekan za osnovne i master studije, dok su ispred naše Škole prisutni bili prof. dr Igor Fürstner i prof. dr Zlatko Čović.