Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Sporazum o saradnji između VTŠ i preduzećem PLENUM iz Subotice

Preduzeće se bavi projektovanjem termotehničkih instalacija i zainteresovano je za angažovanje naših studenata.