Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Sporazum o saradnji sa Tehničkom školom "Mihajlo Pupin" iz Kule

Danas je u prostorijama naše škole potpisan sporazum o saradnji sa Tehničkom školom "Mihajlo Pupin" iz Kule.