Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Studenti na stručnoj obuci u okviru Marton Aron programa

Studenti Akoš Šutuš, Daniel Vojnić Hajdu, Adrian Šimon, Mikloš Mesaroš i Ričard Benčik su bili predstavnici naše Škole na radionici koja je održana od 11. do 15. novembra na fakultetu Lorand Etveš u Sombathelju. Radionica je organizovana u okviru programa „Marton Aron” za talentovane studente. Učesnici radionice imali su priliku da obiđu laboratorije za materijale, elektrotehniku, robotiku i isprobaju tehničku opremu koja se u njima nalazi. Studenti su dobili uvid u najsavremenije tehnologije koje se koriste i mogućnosti njihove primene u praksi.