Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Studenti naše Škole su učestvovali na 28. takmičenju u PLC programiranju Ištvan Ajtonji

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici uspešno su učestvovali na 28. takmičenju u PLC programiranju Ištvan Ajtonji. Dva tima su činili studenti: Edina Pastor, Peter Krebs, Tamaš Tornai, Akoš Mađari, Dominik Tilinko i Viktor Hubai. Takmičenje je održano na Univerzitetu Sečenji u Đeru između 12. i 14. aprila. Tokom trodnevnog takmičenja, 23 tima su pokazala svoje veštine programiranja PLC-a. Naši studenti su se sa takmičenja vratili sa vrednim nagradama, koje će biti smeštene u laboratoriji Škole. Kompanija PELCER je sponzorisala odlazak studenata na takmičenje.