Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Osnovna delatnost Studentskog parlamenta je zastupanje i zaštita prava i interesa svih studenata i razmatranje pitanja i aktivnosti od interesa za studente.

Članovi Studentskog parlamenta VTŠ-a su:

 • Ksenija Distl (III godina, Internet i elektronsko poslovanje)
 • Strahinja Mirković (III godina, Tehnička informatika)
 • Sara Čović (I godina, Informatika)
 • Sándor Lengyel (II godina, Internet i elektronsko poslovanje)
 • Áron Kádár (II godina, Internet i elektronsko poslovanje)
 • Martin Joó (II godina, Internet i elektronsko poslovanje)
 • David Elek (II godina, Elektrotehnika)
 • Jácint Juhász (II godina, Tehnička informatika)
 • Nebojša Šipoš (II godina, Razvoj proizvoda)
 • Rastko Đurović (II godina, Mehatronika)
 • Aleksandar Stefanović (II godina, Tehnički komunikacioni menadžment)

Svi studenti koji imaju neka pitanja ili nedoumice mogu da se obrate putem e-maila: ksendza.1999@gmail.com, predsednici Studentskog parlamenta, Kseniji Distl.

Članovi Studentskog parlamenta su online dostupni svake srede od 19-20 časova preko BBB linka https://bbb.vts.su.ac.rs/b/kse-rzy-yt4