Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Subotička kompanija PeLCer doo je donirala vrednu opremu za labaratoriju našoj Školi.

Subotička kompanija PeLCer doo je donirala vrednu opremu za labaratoriju našoj Školi. Oprema je prvenstveno namenjena za edukaciju studenata studijskih programa elektrotehnike i mehatronike. Oprema omogućava studentima da nauče osnove industrijske automatizacije na stvarnim industrijskim elementima. Donacija je rezultat odlične veze između VTŠ-a i Pelcer doo koja je razvijena tokom poslednjih godina. Ova saradnja je takođe odličan primer uspešne saradnje između naše Škole i jedne kompanije.