Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

SzaFARi 2024 međunarodna konferencija

Predstavnici naše Škole prof. dr Zlatko Čović, mr Mikloš Pot i master Gabriela Poljak su održali dva predavanja na međunarodnoj konferenciji SzaFARi koja je održana u Budimpešti 17. maja 2024. godine. Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica je jedan od partnera ove konferencije. Informacije o konferenciji možete pogledati na linkovima:

https://siva.bgk.uni-obuda.hu/SzaFARi/2024/en/Program-SzaFARi2024%20eng.pdf

https://siva.bgk.uni-obuda.hu/SzaFARi/2024/Program-SzaFARi2024%20hun.pdf

https://bgk.uni-obuda.hu/beszamolo-a-szafari-2024-konferenciarol/