Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Takmičenje u PLC programiranju

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici su uspešno učestvovali na 27. Ajtónyi István takmičenju u PLC programiranju. Dva tima su činili: Dominik Janosi, Tas Marton, Valentin Oravec, Daniel Bođo, Tivadar Barat i Fabian Tot. Takmičenje je održano od 12. do 14. aprila na Neumann János univerzitetu u Kečkemetu. U trodnevnom takmičenju ukupno je učestvovalo 19 timova. Naši studenti su osvojili 11. i 16. mesto. Sa takmičenja su se vratili sa vrednim nagradama koje će biti postavljene u laboratoriju u Školi. Sponzor odlaska naših studenata na takmičenje je bila kompanija PeLCeR doo.