Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Upis za drugu i treću godinu u toku

Studenti se mogu upisati u narednu godinu studija do 16.09.2022. godine (osim u izuzetnim slučajevima, kada je na osnovu molbe moguć upis i nakon ovog roka). Uslovi upisa nalaze se u dokumentu na sledećem linku.

Molim studente, da pre upisa popune upitnike o OCENI ŠKOLE, odnosno o OCENI STUDIJSKOG PROGRAMA.