Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

VAŽNO OBAVEŠTENJE

KANDIDATI SA STEČENIM SREDNJIM OBRAZOVANJEM U TROGODIŠNJEM TRAJANJU, MOGU KONKURISATI ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA, U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE.