Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Vredan poklon

VT-ASYST kompanija sa sedištem u Sekešfehervaru (Mađarska) je darovala vredan poklon Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici. Kompanija VT-ASYST je ćerka kompanija poznate VIDEOTON kompanije. 

Oprema će se koristiti u procesu edukacije i tokom priprema za takmičenje iz industrijskog programiranja. Na slici su Vamoši Atila, direktor VT-ASIST kompanije i direktor naše Škole Igor Fürstner.