Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Sastanak sa predstavnicima SANU

U Plavoj sali Gradske kuće 29. maja je održan sastanak između predstavnika Srpske akademije nauka i umetnosti i fakulteta i visokih škola iz Subotice, sa ciljem da se međusobna saradnja podigne na viši nivo.

Sastanku sa akademicima prisustvovali su predstavici Ekonomskog, Učiteljskog i Građevinskog fakulteta, Visoke tehničke škole strukovnih studija i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera.

Više informacija na linkovima:

https://www.subotica.com/vesti/saradnja-sanu-i-fakulteta-i-visokih-skola-u-subotici-id28931.html

http://tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=2888&slider=off&lg=sr

http://yueco.rs/poseta-predstavnika-sanu-subotici/