Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Konkurs 2023

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice, upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija i master strukovnih studija u školskoj 2023/2024 godini ukupno 236 studenata.

Pripremi kursevi če biti organizovani u drugoj polovini juna. Tačni termini će biti uskoro postavljeni. Besplatno možete da pogledate i isprobate onlajn pripremu za prijemni ispit.

 OBAVEŠTENJE o terminima prvog konkursnog roka za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih i master strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini

Prvi konkursni rok:
-    Predaja dokumenata od 19.06.2023. – 27.06.2023. godine (OSS i MSS)
-    Prijemni ispit 29.06.2023. i 30.06.2023. godine (OSS)
-    Pripremni kurs iz Matematike i Osnova računarstva, u periodu od 19.06. 2023. do 23.06.2023. godine (OSS)
-    Raspored pripremnog kursa će se objaviti na sajtu Škole.

Napomena: Bliži uslovi upisa, će se objaviti u Konkursu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih i master strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini, nakon dobijanja Odluke o broju budžetskih studenata.
 


Onlajn priprema za prijemni ispit 2023

Uputstvo za preuzimanje zadataka i testova za prijemni ispit

Onlajn pripremni kurs na srpskom nastavnom jeziku

 

Zadaci sa prijemnih ispita